wordpress

DASK – Zorunlu Deprem Sigortasi

OKUNMA SAYISI :

ZORULU DEPREM SİGORTASI (DASK)

12A – SİGORTA KAPSAMI

A.1 – Sigortanın Kapsamı

587 sayılı Kanun Hükmünde Kararname gereğince, 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu kapsamındaki bağımsız bölümler, tapuya kayıtlı ve özel mülkiyete tabi taşınmazlar üzerinde mesken olarak inşa edilmiş binalar, bu binalar içinde yer alan ve ticarethane, büro ve benzeri amaçlarla kullanılan bağımsız bölümler ile doğal afetler nedeniyle Devlet tarafından yaptırılan veya verilen kredi ile yapılan meskenler zorunlu deprem sigortasına tabidir.

Bu sigorta ile, depremin, yangın, infilak ve yer kayması dahil, sigortalı binalarda ve temellerinde, doğrudan neden olacağı maddi zararlar, sigorta bedeline kadar Doğal Afet Sigortaları Kurumu tarafından teminat altına alınmıştır.

(2. paragraf, Hazine Müsteşarlığı’nın 3 Ekim 2001 tarihli tebliği ile yeniden düzenlendi. Tebliği görmek için tıklayınız)

A.2 – Sigorta Kapsamı Dışında Kalan Binalar

2.1 – Kamu kurum ve kuruluşlarına ait binalar,
2.2 – Köy yerleşim alanlarında yapılan binalar,
2.3 – Tamamı ticari veya sınai amaçla kullanılan binalar