wordpress

Tahliye Taahhütnamesi

OKUNMA SAYISI :

Kiracısı bulunduğumuz ……………………….. adresindeki taşınmazı herhangi bir ihtar ve hiçbir hüküm istihsaline ve mahkemeden ilam almaya hacet kalmaksızın …………………….. tarihinde tahliye ederek mal sahibi …………………… ya veya onun yerine geçecek sonraki mal sahibine boş ve kira sözleşmesinde belirtildiği gibi tam olarak teslim edeceğimi kesin olarak beyan, kabul ve taahhüt ederim.

İşbu taahhütname serbest irademle ……………………….tarihinde imza altına alınmıştır.

KİRACI /İMZA

33